Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 18. mai 2011. aasta määrus - Carpenito versus nõukogu

(kohtuasi F-94/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 13, 15.1.2011, lk 41.