Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.2.2018 – Dôvera zdravotná poistʼovňa v. komissio

(asia T-216/15)1

(Valtiontuet – Sairausvakuutuselimet – Pääoman korottaminen, velkojen takaisinmaksu, avustukset ja riskintasausjärjestelmä – Päätös, jossa todetaan, ettei kyse ole valtiontuesta – Valtiontuen käsite – Yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsitteet – Yhteisvastuun periaate – Valtion valvonta – Luonteeltaan taloudellinen toiminta – Laatuun perustuva kilpailu – Voittoa tavoittelevien toimijoiden läsnäolo – Voiton tavoittelu, käyttö ja jakaminen – Oikeudellinen virhe – Arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Dôvera zdravotná poistʼovňa, a.s. (Bratislava, Slovakia) (edustajat: asianajajat O. Brouwer ja A. Pliego Selie)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P.-J. Loewenthal ja L. Armati)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Union zdravotná poist’ovňa, a.s. (Bratislava) (edustajat: aluksi asianajajat E. Pijnacker Hordijk ja A. ter Haar, sitten A. ter Haar)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Slovakian tasavalta (asiamies: B. Ricziová)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus toimenpiteistä SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), jotka Slovakia on toteuttanut yritysten Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) hyväksi 15.10.2014 annetun komission päätöksen (EU) 2015/248 (EUVL 2015, L 41, s. 25) kumoamiseksi.

Tuomiolauselma

Toimenpiteistä SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), jotka Slovakia on toteuttanut yritysten Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) hyväksi 15.10.2014 annettu komissio päätös (EU) 2015/248 kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Dôvera zdravotná poistʼovňa, a.s:n ja Union zdravotná poist’ovňa, a.s:n oikeudenkäyntikulut.

Slovakian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1     EUVL C 262, 10.8.2015.