A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2011. június 20.

F‑67/10. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – A költségek megállapítása iránti kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a Bizottságot, hogy térítse meg a felperesnek azzal okozott károkat, hogy megtagadta a Közszolgálati Törvényszék F‑41/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4‑én hozott ítéletének (amely ellen fellebbezést nyújtottak be az Európai Unió Törvényszékén a T‑20/09. P. sz. ügyben) alapjául szolgáló ügyben állítólag felmerült, megtérítendő költségek megfizetését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék L. Marcucciót kötelezi valamennyi költség viselésére.

Összefoglaló

Eljárás – Költségek – Megállapítás – Tárgy

(EUMSZ 270. cikk; személyzeti szabályzat, 91. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 92. cikk, 1. §)

Az Európai Unió közszolgálati joga a költségek megállapítása iránti különös eljárásról rendelkezik arra az esetre vonatkozóan, ha a felek nem értenek egyet a Közszolgálati Törvényszék olyan határozata nyomán megtérítendővé váló költségek összegében és jellegében, amelyben befejezi az eljárást, és rendelkezik a költségek viseléséről. Ennek megfelelően a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 92. cikkének 1. §‑a értelmében a megtérítendő költségek összegének és jellegének vitatása esetén a Közszolgálati Törvényszék – az érintett fél kérelmére, az ellenérdekű fél észrevételeinek meghallgatását követően – indokolt végzéssel határoz.

Egyébiránt az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §‑a szerinti, a költségek megállapítása iránti különleges eljárás nem egyeztethető össze az Unió szerződésen kívüli felelősségének megállapítása iránti olyan keresettel, amelyben ugyanezen összegeket vagy ugyanezen okokból felmerült összegeket követelnek. Ennek megfelelően a felperes nem indíthat olyan keresetet az EUMSZ 270. cikk és a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján, amelynek tárgya valójában megegyezik egy költségek megállapítása iránti kérelemmel.

(lásd a 20. és 21. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑440/07. P. sz., Bizottság kontra Schneider Electric ügyben 2009. július 16‑án hozott ítélete;

az Elsőfokú Bíróság T‑351/03. sz., Schneider Electric kontra Bizottság ügyben 2007. július 11‑én hozott ítéletének (amelyet fellebbezés alapján részben hatályon kívül helyezett a Bíróság fent hivatkozott ítélete) 297. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑70/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. november 10‑én hozott végzésének 17. pontja.