Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 august 2016 – Boyd/Comisia

(Cauza F-19/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 123, 27.4.2013, p. 30.