Tužba podnesena 29. ožujka 2022. – Kraljevina Španjolska/Vijeće Europske unije

(predmet C-224/22)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Kraljevina Španjolska (zastupnik: J. Rodríguez de la Rúa Puig, agent)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi Uredbu Vijeća (EU) 2022/1101 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru jer se njome utvrđuju (i.) najveći dopušteni ribolovni napor za koćarice u pogledu oslića (Merluccius merluccius) i trlje blatarice (Mullus barbatus) u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7), kako je navedeno u Prilogu III. točki (c); i (ii.) najveća ograničenja ulova za svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7), kako je navedeno u Prilogu III. točki (e),

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi tužbeni razlog:

Utvrđivanje najvećeg dopuštenog ribolovnog napora za koćarice u pogledu oslića i trlje blatarice u geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7:

nije obrazloženo u skladu sa zahtjevom iz članka 7. stavka 5. Uredbe 2019/10221 s obzirom na to da nije utvrđeno iz kojih to znanstvenih savjeta proizlazi postojanje znatne količine ulova određenog stoka;

podredno, (i.) protivno je članku 7. stavku 5. Uredbe 2019/1022 s obzirom na to da iz znanstvenih savjeta koje je razmotrila Kraljevina Španjolska ne proizlazi postojanje znatne količine ulova određenog stoka; (ii.) neproporcionalno je jer je očito neprikladno za ostvarivanje cilja Uredbe 2019/1022 s obzirom na to da se ne poštuju ni zahtjev znanstvenog savjeta ni usklađen razvoj ZRP-a u njegovoj trostrukoj – okolišnoj, gospodarskoj i društvenoj – dimenziji, a nije ni nužno jer postoje druge alternativne mjere koje su provedene za ostvarenje navedenog cilja (zabrane ribolova i povećanje selektivnosti primjene povlačnih mreža).

Drugi tužbeni razlog:

Utvrđivanje najvećeg ograničenja ulova za svijetlocrvenu kozicu u geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7:

nije obrazloženo u skladu sa zahtjevom iz članka 7. stavka 3. točke (b) Uredbe 2019/1022 s obzirom na to da nije utvrđeno iz kojih to znanstvenih savjeta proizlazi nužnost donošenja te mjere očuvanja;

podredno, (i.) protivno je članku 7. stavku 3. točki (b) Uredbe 2019/1022 s obzirom na to da primjena mjere nije predviđena u navedenoj uredbi i da iz znanstvenih savjeta koje je razmotrila Kraljevina Španjolska ne proizlazi nužnost donošenja te mjere očuvanja; (ii.) neproporcionalno je jer je očito neprikladno za ostvarivanje cilja Uredbe 2019/1022 s obzirom na to da se ne poštuje zahtjev znanstvenog savjeta te se preklapa s drugim mjerama očuvanja, a nije ni nužno jer postoje druge alternativne mjere koje su provedene za ostvarenje navedenog cilja (zabrane ribolova, minimalne referentne veličine i povećanje selektivnosti primjene povlačnih mreža).

____________

1     Uredba Vijeća (EU) 2022/110 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru (SL 2022., L 21, str. 165. i ispravak SL 2022., L 108, str. 68.)

1     Uredba (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru i izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 (SL 2019., L 172, str. 1.)