Kanne 22.12.2009 - Allen ym. v. Euroopan komissio

(Asia F-103/09)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: John Allen (Oxford, Yhdistynyt kuningaskunta) ym. (edustajat: barristerit P. Lasok, I. Hutton ja B. Lask)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vahingonkorvausvaatimus ja vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kieltäydytään maksamasta vahingonkorvausta kunkin kantajan sen vuoksi kärsimästä vahingosta, että heitä ei otettu palvelukseen yhteisöjen väliaikaiseksi toimihenkilöksi ajanjaksolla, jolloin he työskentelivät yhteisyritys JET:issä.

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa komission 25.9.2009 tekemän päätöksen;

toteaa, että kantajilla oli oikeus tulla kohdelluksi ja heitä olisi pitänyt kohdella "muuna henkilöstönä" ja/tai otettu palvelukseen sellaisena JET:in alkuperäisten perustamissääntöjen mukaisesti;

toteaa, että komissio syrji kantajia heidän työskennellessään JET-hankkeessa ilman objektiivista perustetta palkan, eläkeoikeuksien ja niihin liittyvien etuuksien sekä työsuhteen jatkuvuuden osalta;

velvoittaa komission maksamaan korvausta edellä mainituista yhteisön oikeuden rikkomisista aiheutuneesta tulojen, eläkkeiden ja niihin liittyvien etuuksien ja etuoikeuksien menetyksestä asianmukaisine korkoineen;

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja

tuomioistuimen perussäännön ja/tai virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti toteuttaa sellaiset muut toimenpiteet tai määrää sellaisista lisäkorvauksista, jotka unionin tuomioistuin mahdollisesti katsoo tarpeellisiksi, oikeudenmukaisiksi tai kohtuullisiksi.

____________