Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 22 mai 2007 - López Teruel/OAPI

(Cauza F-99/06)1

(Funcționari - Concediu de boală - Absență nejustificată - Procedură de arbitraj - Termen de desemnare a medicului independent)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spania) (reprezentanți: G. Vandersanden, L. Levi și C. Ronzi, avocats)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) (reprezentant: dl I. de Medrano Caballero, agent)

Obiectul

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din 20 octombrie 2005 privind concediul de boală al reclamantei și adoptată ca urmare a concluziilor arbitrului prevăzut de articolul 59 alineatul (1) din Statutul funcționarilor.

Dispozitivul

Anulează decizia Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 20 octombrie 2005 în măsura în care aceasta califică absența dnei López Teruel de la 8 până la 20 februarie 2005 și de la 7 aprilie până la 2 august 2005 ca fiind o absență nemotivată.

Respinge acțiunea în privința celorlalte capete de cerere.

Obligă OAPI la plata propriilor cheltuieli de judecată și a unei treimi din cheltuielile de judecată efectuate de dna López Teruel.

____________

1 - JO C 249, 14.10.2006, p. 18.