2021. szeptember 20-án benyújtott kereset – Kubara kontra EUIPO (good calories)

(T-602/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Lengyelország) (képviselő: A. Suskiewicz jogtanácsos)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a good calories európai uniós ábrás védjegy – 18 193 512. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2021. július 14-én hozott határozata (R 2167/2020-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és c) pontjának megsértése;

a bizalomvédelem elvének és a jogbiztonság elvének megsértése, mivel az EUIPO a „Fit Calories” és a „GREEN Calories” megjelölést közösségi védjegyként lajstromozta;

az EUIPO első fellebbezési tanácsa nem elemezte teljeskörűen azon áruk és szolgáltatások jegyzékét, amelyek tekintetében a vitatott védjegy lajstromozását megtagadták.

____________