Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 24 iunie 2013 – Weissenfels/Parlamentul European

(Cauza F-150/12)1

Limba de procedură: germana

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 147, 25.5.2013, p. 36.