Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. mája 2010 - Nikolchov/Komisia

(vec F-94/09)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci v dôsledku urovnania sporu zmierom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 11, 16.1.2010, s. 42.