Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 30. maja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-102/11)1

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) in (6) Poslovnika – Tožba, ki je bila pravočasno vložena po telefaksu — Lastnoročni podpis, ki se razlikuje od podpisa na izvirniku tožbe, ki je bil poslan po pošti — Prepozna vložitev tožbe — Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Berardis-Kayser in M. J. Baquero Cruz, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti implicitne odločbe Komisije, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno plačilo letnih potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za leta od 2005 do 2010.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 126, 28.4.2012, str. 27.