Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 5. decembra 2012 - Z proti Sodišču

(Združeni zadevi F-88/09 in F-48/10)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Prerazporeditev - Interes službe - Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom - Pravica do obrambe - Psihično nadlegovanje - Člen 12 Kadrovskih predpisov - Dolžnost skrbnega ravnanja - Načelo dobrega upravljanja - Disciplinski postopek - Disciplinska sankcija - Pisno opozorilo - Pravica do obrambe in načelo kontradiktornosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Z (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: sprva L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika, nato F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnik: A. V. Placco, agent)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o prerazporeditvi tožeče stranke v interesu službe v drug direktorat ter naložitev toženi stranki plačila odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Izrek

1.    Tožbi v združenih zadevah F-88/09 in F-48/10 se zavrneta.

2.    V zadevi F-88/09 Z nosi tri četrtine svojih stroškov, v zadevi F-48/10 pa Z nosi svoje stroške in stroške Sodišča Evropske unije.

3.    V zadevi F-88/09 Sodišče Evropske unije nosi svoje stroške in četrtino stroškov Z.

____________

1 - UL C 24, 30.1.2010, str. 80.