A College van Beroep voor het bedrijfsleven (Hollandia) által 2021. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – (a De Scharrelderij cégnév alatt is eljáró) Sense Visuele Communicatie en Handel vof kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-36/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het bedrijfsleven (gazdasági tárgyú közigazgatási jogviták fellebbviteli bírósága)

Az alapeljárás felei

Felperes: (a De Scharrelderij cégnév alatt is eljáró) Sense Visuele Communicatie en Handel vof

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (mezőgazdasági, természetvédelmi és élelmiszerminőségi miniszter)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós joggal az, hogy a nemzeti jogban alkalmazandó bizalomvédelem elve alapján ítélik meg, hogy egy nemzeti közigazgatási hatóság az uniós jog valamely rendelkezésének figyelmen kívül hagyásával bizalmat keltett-e, és így a nemzeti jog szerint jogellenesen járt-e el azáltal, hogy nem térítette meg az érintett személy ebből eredő kárát, ha e személy nem hivatkozhat eredményesen a bizalomvédelem uniós jogi elvére, mert egyértelmű uniós jogi rendelkezésről van szó?

____________