SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(tretji senat)

z dne 10. junija 2011

Zadeva F‑56/10

André Hecq

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Socialna varnost – Popoln prevzem stroškov zdravljenja – Zavrnitev z molkom organa – Prezgodnja pritožba – Nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero A. Hecq predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. oktobra 2009, s katero je Komisija zavrnila njegov zahtevek z dne 25. septembra 2009 za popolno povračilo stroškov za zdravila.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. A. Hecq nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Obračun, uveden s skupnim sistemom zavarovanja na podlagi člena 72 Kadrovskih predpisov – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Pritožba, vložena pred zavrnitvijo zahtevka – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(1))

1.      Tožbo, katere predmet je predlog za razglasitev ničnosti zavrnitve tega, da se uradniku odobri dodatno povračilo na podlagi člena 73(3) Kadrovskih predpisov, in ki je izrecno vložena zoper obračun, uveden s skupnim sistemom zdravstvenega zavarovanja na podlagi člena 72 Kadrovskih predpisov, je treba zavreči kot nedopustno, razen če ni akta, sprejetega na podlagi člena 73(3) Kadrovskih predpisov, ki posega v navedeni obračun.

(Glej točko 34.)

2.      Pritožba, vložena pred zavrnitvijo zahtevka z molkom organa, ki pomeni akt, ki posega v položaj, se ne more nanašati na to zavrnitev. Zato je treba tožbo zaradi prezgodnje pritožbe razglasiti za očitno nedopustno.

(Glej točki 37 in 38.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 1. december 1994, Ditterich proti Komisiji, T‑79/92, točke od 45 do 47; 15. november 2006, Jiménez Martínez proti Komisiji, T‑115/05, točka 33.