Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 6 decembrie 2011 – Wendelboe/Comisia

(Cauza F-85/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Incidente de procedură – Excepția de inadmisibilitate – Refuzare a promovării – Transfer interinstituțional în cursul exercițiului de promovare în care funcționarul ar fi fost promovat în instituția de origine – Reclamație – Tardivitate – Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Wendelboe (Howald, Luxemburg) (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Bercheid și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu o promova pe reclamantă la gradul AST 5 începând cu 1 martie 2009 în cadrul exercițiului de promovare 2009

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Doamna Wendelboe suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 JO C 340, 19.11.2011, p. 42