Acțiune introdusă la 27 iunie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-66/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de stabilire a cuantumului capitalului transferabil pentru drepturile de pensie dobândite anterior intrării în serviciu, precum și calculul numărului de ani de contribuție recunoscuți în temeiul acestui transfer în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

Cu titlu principal,

anularea deciziei pârâtei din 30 noiembrie 2011 de stabilire a cuantumului capitalului transferabil pentru drepturile de pensie dobândite de reclamant în cadrul NATO, precum și calculul numărului de ani de contribuție recunoscuți în temeiul acestui transfer în sistemul de pensii al instituțiilor Uniunii Europene;

în măsura în care este necesar, anularea Deciziei din 28 martie 2012 de respingere expresă a reclamației formulate de reclamant la 23 ianuarie 2012;

în orice caz,

recunoașterea prejudiciului moral suferit și obligarea pârâtei la plata unei sume evaluate în mod provizoriu la 20 000 de euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.