A Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2010. július 9-i végzése - Marcuccio kontra Bizottság

(F-91/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kártérítési kérelem benyújtásának ésszerű határideje - Elkésettség)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser, meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes azon levél miatt állítólagosan elszenvedett károk megtérítésére irányuló kérelmének Bizottság általi elutasítása, amely levélben az alperes felkért egy orvost, hogy végezzen orvosi felülvizsgálatot a felperes tényleges munkaképességének felmérése céljából.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

L. Marcuccio viseli a felmerült összes költséget.

____________

1 - HL C 11., 2010.01.16., 41. o.