Beroep ingesteld op 1 augustus 2011 - ZZ / Europese Centrale Bank

(Zaak F-78/11)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst te beëindigen als gevolg van een tuchtprocedure die met een schriftelijke waarschuwing is afgesloten

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoeker verzoekt het Gerecht:

het besluit van de Raad van Bestuur van de ECB van 20 mei 2011, ontvangen op 23 mei 2011, om verzoekers overeenkomst op 31 oktober 2011 te beëindigen, nietig te verklaren;

verzoekers materiële schade vanaf 31 oktober 2011 te vergoeden;

verzoekers immateriële schade welke op 10 000 EUR wordt geschat te vergoeden;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________