Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 17. detsembri 2008. aasta määrus - Wenig versus komisjon

(Kohtuasi F-80/08 R)

(Avalik teenistus - Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus - Nõue peatada teenistussuhte peatamise otsuse kohaldamine - Kiireloomulisus - Puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Nõue peatada komisjoni 18. septembri 2008. aasta otsuse kohaldamine, millega ta peatas määramata perioodiks hageja teenistussuhte ja nägi ette tema töötasust iga kuu 1000 euro kinnipidamise maksimaalselt kuuekuulise ajavahemiku jooksul.

Määruse resolutiivosa

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

____________