1. augustil 2012 esitatud hagi – ZZ jt versus EIP

(Kohtuasi F-83/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja teised (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsused kohaldada hagejatele lisatasu vastavalt uuele tulemuslikkuse süsteemile, nagu see nähtub haldusnõukogu 14. detsembri 2010. aasta otsusest ning halduskomitee 9. novembri 2010. aasta ja 16. novembri 2011. aasta otsustest, ning teiseks nõue mõista kostjalt välja töötasu vahe ning kahjuhüvitis.

Hagejate nõuded

Tühistada otsused kohaldada hagejatele lisatasu vastavalt uuele tulemuslikkuse süsteemile, nagu see nähtub haldusnõukogu 14. detsembri 2010. aasta otsusest ning halduskomitee 9. novembri 2010. aasta ja 16. novembri 2011. aasta otsustest; üksikotsus rakendamise kohta sisaldub 2012. aasta aprilli töötasu teatises, millest asjaomased isikud said kõige varem teada 22. aprillil 2012;

seetõttu

mõista kostjalt välja töötasu vahe, mis tuleneb haldusnõukogu 14. detsembri 2010. aasta otsusest ning halduskomitee 9. novembri 2010. aasta ja 16. novembri 2011. aasta otsustest võrreldes eelmise boonussüsteemi kohaldamisega; sellele töötasu vahele tuleb lisada viivitusintress EKP määras, mida on suurendatud kolme punkti võrra, alates 22. aprillist 2012 kuni täieliku maksmiseni;

mõista kostjalt välja hüvitis kahju eest, mis tekkis ostujõu kaotusest ning mida esialgu hinnatakse aequo et bono 1,5%-le iga hageja igakuisest töötasust;

mõista kohtukulud välja EIP-lt.