EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2012 m. gruodžio 12 d.

Byla F‑70/11

Giorgio Lebedef

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – 2008 m. vertinimo procedūra – Nedarbas pusę darbo laiko, siekiant atstovauti profesinei sąjungai – Vertinimo ataskaita, susijusi su funkcijomis tarnyboje, į kurią paskirta – Ad hoc grupės konsultacija – Paskyrimas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus – Profesinės sąjungos paskyrimas – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Lebedef prašo panaikinti jo vertinimo ataskaitą už tarnybos, į kurią jis paskirtas, laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 dienos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Ieškovas padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Atstovavimas – Nedarbas pusę darbo laiko, siekiant atstovauti profesinei sąjungai – Profesinės sąjungos paskyrimas dirbti kitą pusę darbo laiko – Leistinumas – Sąlygos

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Vertintojų diskrecija – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Parengimas – Procedūrinių taisyklių pažeidimas – Poveikis vertinimo ataskaitos galiojimui – Sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Pareigūnas, kuris nedirba pusę darbo laiko dėl to, kad dirba profesinėje sąjungoje arba atstovauja personalui, eidamas pareigas kitą darbo laiko pusę gali, be kita ko, būti paskirtas profesinės sąjungos, todėl galėtų vykdyti veiklą, susijusią su profesine sąjunga. Tačiau reikia, kad profesinės organizacijos arba profesinės atstovybės paskyrimas būtų aiškiai nustatytas.

Be to, dėl tokio profesinės sąjungos paskyrimo arba paskyrimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus negali būti de facto pakeičiamas arba juo negali būti siekiama pakeisti pusei darbo laiko suteikto leidimo nedirbti dėl darbo profesinėje sąjungoje arba personalo atstovavimo leidimu nedirbti visą darbo laiką. Pritarus, kad pareigūnas arba tarnautojas, kuriam nesuteiktas leidimas nedirbti dėl darbo personalo atstovybėje, skirtų beveik visą arba net ir visą darbo laiką atstovauti personalui, todėl skirtų mažai arba beveik visiškai neskirtų laiko tarnybai, į kurią paskirtas, gali būti iškreipiama įvairiais Komisijos ir profesinių organizacijų ir profesinių atstovybių susitarimais sukurta sistema ir, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, tai gali būti piktnaudžiavimas teise.

(žr. 41 ir 51 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gegužės 7 d. Nutartis Lebedef prieš Komisiją, F‑36/07; 2009 m. liepos 7 d. Sprendimo Lebedef prieš Komisiją, F‑39/08, 50 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

2.      Sąjungos teismo vykdoma teisminė vertinimo ataskaitų turinio kontrolė apribojama patikrinimu, ar buvo laikytasi procedūrinių taisyklių, ar tiksliai nustatytos faktinės aplinkybės, ar nebuvo padaryta akivaizdžios vertinimo klaidos arba piktnaudžiauta įgaliojimais. Tarnautojų teismas neturi tikrinti administracijos atlikto pareigūno profesinių gebėjimų vertinimo pagrįstumo, jeigu jame yra kompleksinių kokybinių vertinimų, kurių dėl jų pobūdžio negalima objektyviai patikrinti.

(žr. 58 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo AJ prieš Komisiją, F‑80/10, 32 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

3.      Tam, kad procedūrinių taisyklių pažeidimas galėtų būti laikomas esminiu pažeidimu, darančiu poveikį ginčijamos vertinimo ataskaitos galiojimui, reikia nustatyti, kad, nesant tokio pažeidimo, vertinimo ataskaitos turinys būtų galėjęs būti kitoks.

(žr. 63 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. kovo 9 d. Sprendimo Hubert prieš Komisiją, T‑212/97, 53 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.