Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 15ης Ιουνίου 2016 – Wille και Skovsboell κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-75/12)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Συντάξεις – Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων – Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών – Μη βλαπτική πράξη – Απαράδεκτο της προσφυγής – Αίτηση προς το Δικαστήριο ΔΔ για να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία – Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Daniel Wille (Mouscron, Βέλγιο) και Bo Skovsboell (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal και S. Orlandi, δικηγόροι, στη συνέχεια D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis και S. Orlandi, δικηγόροι, ακολούθως J.-N. Louis και S. Orlandi, δικηγόροι, τέλος J.-N. Louis, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς J. Baquero Cruz και D. Martin, στη συνέχεια J. Currall και G. Gattinara, ακολούθως G. Gattinara τέλος G. Gattinara και F. Simonetti)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως των αποφάσεων περί υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Επιτροπή και, αφετέρου, των απορριπτικών αποφάσεων επί των ενστάσεων τις οποίες είχαν υποβάλει οι προσφεύγοντες.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Οι Daniel Wille και Bo Skovsboell φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα και καταδικάζονται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

____________

1     ΕΕ C 287 της 22.9.2012, σ. 41.