9. veebruaril 2010 esitatud hagi - Kerstens versus komisjon

(kohtuasi F-12/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega hagejale määrati distsiplinaarkaristusena kirjalik hoiatus.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 23. aprilli 2009. aasta otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristusena kirjalik hoiatus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________