Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso–Administrativo nº 4 de Madrid (Hispaania) 10. veebruaril 2016 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania versus Ayuntamiento de Getafe

(kohtuasi C-74/16)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso–Administrativo nº 4 de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Vastustaja: Ayuntamiento de Getafe

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikega 1 on vastuolus katoliku kiriku ehitiste, rajatiste ja tööde maksust (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) vabastus selliste kinnisasjadega seonduvate tööde puhul, mida kasutatakse majandustegevuseks, mitte kitsalt religioossel eesmärgil?

____________