Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. oktobra 2012 – Verstreken proti Svetu

(Zadeva F-16/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 134, 22.5.2010, str. 55.