Kanne 14.3.2008 - Pachtitis v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-35/08)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Dimitrios Pachtitis (Ateena, Kreikka) (edustaja: P. Giatagantzidis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSO:n tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin mahdollisuus osallistua kilpailun EPSO/AD/77/06 kirjallisiin kokeisiin alkukarsintakokeissa saadun tuloksen perusteella sekä EPSO:n tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jossa se oli hylännyt kantajan valituksen, joka koski toisaalta kirjallisiin kokeisiin osallistumismahdollisuuden epäämisestä tehdyn päätöksen tarkistamista ja toisaalta pyyntöä tiettyjen kilpailuasiakirjojen toimittamisesta

Vaatimukset

kumotaan Euroopan henkilöstövalintatoimiston päätökset EPS0/5000 LM-FR/31.05.2007 ja MM/dbD(07)27442/06.12.2007 sekä kaikki niihin liittyvät toimet

velvoitetaan Euroopan yhteisöjen komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________