A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2013. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bund Für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. kontra Németországi Szövetségi Köztársaság

(C-461/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Bund Für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság

Beavatkozó: Freie Hansestadt Bremen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett ké

romlását okozhatja, vagy e szabályozás tekintetében pusztán a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésére vonatkozó célkitűzésről van szó? Úgy kell-e értelmezni a vízügyi keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában szereplő „állapotának romlás[a]” fogalmát, hogy az csak olyan kedvezőtlen változásokra terjed ki, amelyek az irányelv V. melléklete alapján alacsonyabb osztályba való besoroláshoz vezetnek?Amennyiben a 2. kérdésre nemleges választ kell adni: Milyen feltételek mellett áll fenn a vízügyi keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében a víztest „állapotának romlás[a]”?Úgy kell-e értelmezni a vízügyi keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontját, hogy a tagállamok − kivétel megállapításának fenntartásával − kötelesek megtagadni egy projekt engedélyezését, ha az valamely felszíni víztest esetében veszélyezteti a jó állapot, illetve a jó ökológiai potenciál és jó kémiai állapot az irányelv alapján irányadó időpontra történő elérését, vagy e szabályozás tekintetében pusztán a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésére vonatkozó célkitűzésről van szó?

____________

____________

1 A szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 20