2007 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Toronjo Benitez prieš Komisiją

(Byla F-33/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alberto Toronjo Benitez (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad Komisijos sprendimo, priimto vykdant pareigūnų, kuriems darbo užmokestis mokamas pagal bendro biudžeto "Mokslinių tyrimai" skirsnio asignavimus, pareigų paaukštinimo procedūrą (2004 m. birželio 16 d. ir 2005 m. liepos 20 d. redakcijos) (toliau - pirmasis skundžiamas sprendimas) 2 straipsnis yra neteisėtas.

Panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo panaikinami ieškovo jam dirbant laikinuoju darbuotoju sukaupti 44,5 taškai (toliau - antrasis skundžiamas sprendimas).

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, kuris 2000 m. sausio 16 d. pradėjo eiti pareigas Komisijos Mokslinių tyrimų generalinio direktorato (toliau - GD) laikinuoju darbuotoju, nuo 2004 m. balandžio 16 d. tame pačiame generaliniame direktorate buvo paskirtas pareigūnu. 2005 m. gegužės 1 d. jis buvo perkeltas į Išorinių santykių generalinį direktoratą. 2006 m. birželio 16 d. raštu jam buvo pranešta, kad jo, dirbant laikinuoju darbuotoju, sukaupti taškai buvo panaikinti pagal pirmąjį skundžiamą sprendimą, nes jis, prieš pasibaigiant dviejų metų laikotarpiui nuo jo įdarbinimo bandomąjį laikotarpį vykdančiu pareigūnu, perėjo dirbti į kitas pareigas, apmokamas pagal bendrojo biudžeto "Mokslinių tyrimų" skirsnį.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas visų pirma nurodo teisinio saugumo principo, administracinių aktų teisėtumo ir įgytų teisių pažeidimus, nes Paskyrimų tarnyba neteisėtą sprendimą, kuriuo suteikiamos subjektyvinės teisės, turėjo atšaukti per protingą terminą, o taip nebuvo padaryta antrojo skundžiamo sprendimo atveju.

Be to, ieškovė teigia, kad antrojo skundžiamo sprendimo 2 straipsniu pareigūnai, kuriems darbo užmokestis mokamas pagal bendrojo biudžeto "Mokslinių tyrimų" skirsnio asignavimus, ir kurie, prieš pasibaigiant dviejų metų laikotarpiui nuo jų įdarbinimo dienos, prašo būti perkeltais į kitas pareigas, diskriminuojami, nes šie pareigūnai dėl perkėlimo į kitas pareigas praranda savo taškus, o pareigūnai, kurie perkeliami dirbti į kitas pareigas automatiškai arba kurie užima itin svarbiomis laikomas pareigas, savo taškus išsaugo.

____________