CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDETĀJA RĪKOJUMS

2011. gada 25. maijā


Lieta F‑93/10


AL

pret

Eiropas Parlamentu

Izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru AL lūdz atcelt Parlamenta lēmumu viņu nepaaugstināt AST 8 pakāpē 2009. gada paaugstināšanā amatā un atlīdzināt kaitējumu, kas, kā viņš uzskata, viņam ir nodarīts

Nolēmums      Lietu F‑93/10 AL/Parlaments izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki sedz tiesāšanās izdevumus saskaņā ar savstarpēji panākto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)