Žaloba podaná dne 21. července 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-70/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce vztahujícího se k období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit posudek o vývoji služebního postupu žalobce vztahující se k období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008; přesněji část tohoto posudku vyhotovenou pro toto období EUROSTATEM;     

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________