AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. május 28.

F‑67/11. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – A Bizottság határozatának megsemmisítése – A Közszolgálati Törvényszék ítéletének végrehajtása – A végrehajtás elmaradásából eredő kár – Feltételek – Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében azt kéri, hogy egyrészt semmisítsék meg azon 2011. június 24‑i határozatot, amelyben az Európai Bizottság elutasította a felperes 2011. február 28‑i, többek között a Közszolgálati Törvényszék F‑56/09. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. június 9‑én hozott ítéletének (a továbbiakban: 2010. június 9‑i ítélet) rendelkező része 2. pontjának végrehajtására irányuló intézkedések meghozatalára irányuló kérelmét, másrészt kötelezzék a Bizottságot a felperes véleménye szerint őt ért kár megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket, ideértve az F‑67/11. R. sz. ügyben az ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Tisztviselői keresetek – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – Végrehajtási intézkedések hozatalára vonatkozó kötelezettség – Az uniós jog tiszteletben tartása – A megsemmisített aktussal kapcsolatos felperesi kár megtérítése – Különleges nehézségek – A felperest ért hátrány méltányos jóvátételének nyújtása

(EUMSZ 266. cikk)

Az érintett intézmény feladata, hogy meghozza a megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtásához szükséges intézkedéseket; az érintett intézmény így gyakorolja – az uniós bíróság felülvizsgálatának alárendelve – az e célból rendelkezésére álló mérlegelési jogkört, tiszteletben tartva mind az általa végrehajtandó ítélet rendelkező részét és indokolását, mind az uniós jog rendelkezéseit.

Amennyiben a megsemmisítést kimondó ítélet végrehajtása különleges nehézségekkel jár, az érintett intézmény a megsemmisített határozat által az érintettnek okozott hátrány méltányos jóvátételére alkalmas határozatoknak a jogszerűség elvének tiszteletben tartása mellett történő meghozatalával eleget tehet az EUMSZ 266 cikkből eredő kötelezettségnek.

(lásd a 38. és 44. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑294/02. sz., Vicente‑Nuñez kontra Bizottság ügyben 2004. október 6‑án hozott ítéletének 46. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑84/09. sz., Larue és Seigneur kontra EKB ügyben 2011. július 7‑én hozott ítéletének 64. pontja.