Sklep Sodišča za uslužbence z dne 30. junija 2010 - Hanot proti Komisiji

(Zadeva F-30/06)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 50.