2012 m. kovo 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-32/12)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos implicitinio sprendimo neatlyginti ketvirtadalio ieškovo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Marcuccio prieš Komisiją, F-56/09, kurioje 2011 m. birželio 9 d. buvo priimtas sprendimas atsakovės nenaudai, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti Komisijos priimtą arba bet kuriuo atveju jai priskiriamą sprendimą atmesti 2011 m. sausio 4 d. ieškovo petita, neatsižvelgiant į šio atmetimo formą ir į tai, ar atmesta petita dalis ar jis visas.

quatenus oportet panaikinti bet kokios formos priimtą sprendimą, kuriuo atmestas jo 2011 m. liepos 20 d. skundas dėl sprendimo atmesti jo 2011 m. sausio 4 d. prašymą.

quatenus oportet konstatuoti, kad Komisija, nesiėmusi veiksmų dėl jo 2011 m. sausio 4 d. prašymo, neteisėtai nesiėmė 2010 m. birželio 9 d. Tarnautojų teismo sprendimo Marcuccio prieš Komisiją, F-56/09, vykdymo priemonių, konkrečiai nurodytų rezoliucinės dalies 4 punkte.

Priteisti iš Komisijos sumokėti ieškovui 3 174,87 eurų sumą, t. y. sumą, nuo kurios, jeigu ji nebūtų jam sumokėta, ieškovui atsirastų teisė į kasmet kapitalizuojamas 10% metines palūkanas nuo rytojaus dienos iki šio sumokėjimo dienos.

Priteisti iš Komisijos mokėti ieškovui 10 eurų per dieną pradedant nuo rytojaus dienos iki ad infinitum už kiekvieną dieną, kol Komisija jam nesumokės minėtos 3 174,87 eurų sumos arba bent nesiims akivaizdžių veiksmų dėl jo 2011 m. sausio 4 d. prašymo; ši 10 eurų suma turi būti sumokėta iki tos pačios dienos pabaigos ir, jeigu ji nesumokėta ir kadangi ji nesumokėta, su kasmet kapitalizuojamomis 10% metinėmis palūkanomis ieškovui nuo rytojaus dienos po dienos, kurią ši suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kurią ji bus sumokėta.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.