Az Közszolgálati Törvényszék (1. tanács) 2007. június 27-i végzése

H kontra Tanács

(F-127/06. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

Az 1. tanács elnöke, a felek egyezségére tekintettel elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 326., 2006.12.30., 85. o.