SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 15. maja 2012

Zadeva F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Sporazumna rešitev spora – Člen 69(1) Poslovnika – Dogovor strank na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero je M. Simões Dos Santos predlagal, po eni strani, naj se za nična razglasita zlasti odločba PERS‑01‑07 predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 6. junija 2007 o dodelitvi njegovih napredovalnih točk v napredovalnem obdobju 2003 in dopis organa, pristojnega za imenovanja, z dne 15. junija 2007, ter po drugi strani, naj se uradu UUNT naloži plačilo odškodnine. Tožba je bila vpisana pod opravilno številko F‑27/08.

Odločitev: Zadeva F‑27/08 RENV se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence po dogovoru med Manuelom Simões Dos Santosom in Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). Tožeča stranka in urad UUNT nosita stroške v skladu z njunim dogovorom.

Povzetek

Uradniki – Tožba – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)