Жалба, подадена на 20 август 2021 г. от FT и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 9 юни 2021 г. по дело T-699/19, FT и др./Комисия

(Дело C-518/21 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU (представител: J.-N. Louis, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 27 януари 2022 г. Съдът (седми състав) отхвърля жалбата като явно недопустима и осъжда жалбоподателите да понесат направените от тях съдебни разноски.

____________