Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. prosinca 2018. uputio tribunal de l'entreprise de Liège (Belgija) – SI, Brompton Bicycle Ltd protiv Chedech protiv Get2Get

(predmet C-833/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de l'entreprise de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: SI, Brompton Bicycle Ltd

Tuženik: Chedech / Get2Get

Prethodna pitanja

Treba li pravo Unije, a osobito Direktivu 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu1 , kojom se, među ostalim, u njezinim člancima 2. do 5. utvrđuju različita isključiva prava priznata nositeljima autorskog prava, tumačiti na način da od autorskopravne zaštite isključuje djela čiji je oblik potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata?

Treba li radi ocjene je li oblik potreban za postizanje nekog tehničkog rezultata, uzeti u obzir sljedeće kriterije:

Postojanje drugih mogućih oblika kojima se može postići isti rezultat?

Učinkovitost oblika za postizanje tog rezultata?

Namjeru navodnog počinitelja povrede za postizanje tog rezultata?

Postojanje ranijeg patenta, koji je prestao važiti, za postupak koji omogućuje postizanje željenog tehničkog rezultata?

____________

1 SL L 167, str. 10. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)