Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 – BU / EMA

(Gevoegde zaken F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

(„Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd – Bezwarend besluit – Verzoek in de zin van artikel 90, lid 1, Statuut – Verzoek om herkwalificatie van overeenkomst – Redelijke termijn – Klacht tegen afwijzing van klacht – Artikel 8 RAP – Zorgplicht”)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BU (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (vertegenwoordigers: in zaak F-135/11, aanvankelijk S. Vincenzo, vervolgens T. Jablonski en G. Gavrilidou, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten, in zaak F-51/12, T. Jablonski en G. Gavrilidou, gemachtigden, bijgestaan door D. Waelbroeck en A. Duron, advocaten, en in zaak F-110/12, T. Jablonski en Rampal Olmedo, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau om verzoekers overeenkomst van tijdelijk functionaris niet te verlengen

Dictum

Het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau om de overeenkomst van BU niet te verlengen, waarvan is kennisgegeven bij brief van 30 mei 2011, wordt nietig verklaard.

Het beroep in zaak F-135/11 wordt verworpen voor het overige.

De beroepen in de zaken F-51/12 en F-110/12 worden verworpen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van BU in de zaken F-135/11 en F-51/12.

BU draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Geneesmiddelenbureau in zaak F-110/12.

____________

1 PB C 65, van 3.3.2012, blz. 24; PB C 209 van 14.7.2012, blz. 14; PB C 379 van 8.12.2012, blz.34.