2012. július 5-én benyújtott kereset – BZ kontra EKB

(F-71/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: BZ (képviselő: N. Lhöest ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EKB azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes által a megbetegedése foglalkozási eredetének elismerése iránt benyújtott kérelmet.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EKB 2012. április 25-i határozatát, amelyben elutasította a felperes által a 2011. június 28-i kérelmében, valamint a 2011. október 24-i és 2012. február 20-i levelében előterjesztett kérelmeket;

a Közszolgálati Törvényszék ebből következően adjon helyt az említett kérelemben és levelekben foglalt kérelmeknek (például megfelelő vizsgálat lefolytatása, megfelelő jelentés készítése), valamint vegye számba a munkájával kapcsolatos összes olyan tényt, amely hasznos lehet az orvosi értékelés elkészítéséhez;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy közöljön a felperessel minden olyan adatot, amelyet a H. Főigazgatóság gyűjtött és tárol a az egészségügyi állapotára és a vele kapcsolatos egészségügyi eljárásokra vonatkozóan; ide tartoznak az eddig gyűjtött adatok (beleértve a kérdőívre adott választ nem anonimizált formában és más összegyűjtött adatokat [például a H. Főigazgatóság által szervezett beszélgetéseken készült jegyzeteket nem anonimizált formában]), valamint a jövőben, új eljárás keretében gyűjtött adatok (ha ezen adatok egészségügyi információkat tartalmaznak, azokat a felperes orvosával is lehet közölni);

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 50 000 eurót az eljárás ésszerűtlenül késedelmes folytatása címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 5000 eurót a jogellenes egészségügyi eljárásokkal kapcsolatos ügyvédi díjak címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 50 000 eurót a megbetegedése foglalkozási eredetének elismerése iránti eljárással és a rokkantsági eljárással kapcsolatos szabálytalanságokkal és szükségtelen többletteherrel okozott nem vagyoni kár címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 25 000 eurót a felperes becsületének és jóhírnevének megsértése, valamint a munkaszerződése megszüntetésére tett jogellenes kísérlet címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizesse meg a felperesnek a rokkantsági ellátása és a teljes javadalmazása közötti különbözetet 2009. januártól számítva;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 100 000 eurót az előmeneteli kilátásainak elvesztése címén;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy az elmaradt illetményemelés ellentételezéseként fizesse meg a felperesnek az évi hét fizetési fokozatnak (3,5%-nak) megfelelő, 2009 óta elmaradt illetményemelést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy térítse meg a megbetegedésével összefüggésben 2006 óta felmerült egészségügyi költségei 100%-át;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 8%-os késedelmi kamatot a megítélt összegek után;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EKB-t valamennyi költség viselésére.