Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

8 päivänä heinäkuuta 2004

yhdistetyissä asioissa T-67/00, T-68/00, T-71/00 ja T-78/00 JFE Engineering Corp. ym. vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt - Saumattomien teräsputkien markkinat - EFTA - Komission toimivalta - Kilpailusääntöjen rikkominen - Sakot)

(Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Yhdistetyissä asioissa T-67/00, T-68/00, T-71/00 ja T-78/00, JFE Engineering Corp., aiemmin NKK Corp., kotipaikka Tokio (Japani), edustajinaan aluksi solicitor M. Smith ja solicitor C. Maguire ja sittemmin asianajaja A. Vandencasteele, asianajaja V. Dehin ja solicitor A.-L. Marmagioli, prosessiosoite Luxemburgissa, Nippon Steel Corp., kotipaikka Tokio, edustajinaan asianajaja J.-F. Bellis ja asianajaja K. Van Hove, prosessiosoite Luxemburgissa, JFE Steel Corp., aiemmin Kawasaki Steel Corp., kotipaikka Tokio, edustajanaan asianajaja A. Vandencasteele, prosessiosoite Luxemburgissa, Sumitomo Metal Industries Ltd, kotipaikka Tokio, edustajinaan C. Vajda, QC, solicitor G. Sproul ja solicitor F. Weitzman, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään M. Erhart ja A. Whelan, avustajanaan barrister N. Khan, prosessiosoite Luxemburgissa), jota tukee EFTA:n valvontaviranomainen (asiamiehinään D. Sif Tynes ja P. Bjørgan), joissa kantajat vaativat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta (Asia IV/E-1/35.860-B saumattomat teräsputket) 8 päivänä joulukuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 2003/382/EY (EYVL 2003, L 140, s. 1) tai toissijaisesti alentamaan kantajille määrättyjen sakkojen määrää, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij; kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers, on 8.7.2004 antanut tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)    EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta (Asia IV/E 1/35.860-B - Saumattomat teräsputket) 8 päivänä joulukuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 2003/382/EY 1 artiklan 2 kohta kumotaan siltä osin kuin siinä todetaan yhdistettyjen asioiden T-67/00, T-68/00, T 71/00 ja T-78/00 neljän kantajan osallistuneen tässä artiklassa todettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen ennen 1.1.1991 ja 30.6.1994 jälkeen.

2)    Päätöksen 2003/382 4 artiklassa kullekin neljälle kantajalle määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 10 935 000 euroa.

3)    Nämä neljä kannetta hylätään muilta osin.

4)    Kukin neljästä kantajasta ja komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)    EFTA:n valvontaviranomainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EYVL C 149, 27.5.2000.