Sag anlagt den 27. august 2010 - Hidalgo mod Europa-Parlamentet

(Sag F-70/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgien) (ved avocats A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af lønsedlen med berigtigelse af sagsøgerens vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 samt påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009 ikke finder anvendelse.

Annullation af den af generalsekretæren for Europa-Parlamentet trufne afgørelse af 4. juni 2010, hvori sagsøgerens klage over hans lønseddel med berigtigelse af vederlaget for perioden fra juli til december 2009 og over de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009, blev afvist.

Om nødvendigt annullation af Europa-Parlamentets afgørelser om udfærdigelse af sagsøgerens lønseddel med berigtigelse af vederlaget for perioden fra juli til december 2009 og om udfærdigelse af hans lønsedler siden den 1. januar 2010 i henhold til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren de lønefterbetalinger, han har krav på, med tillæg af morarenter beregnet på grundlag af den af ECB fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, forhøjet med 2 procentpoints, fra forfaldsdatoen for de skyldige lønefterbetalinger.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren en symbolsk erstatning på 1 EUR og at betale sagens omkostninger.

____________