UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 16. októbra 2013

Vec F‑50/10

Simone Thérèse De Roos‑Le Large

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 69 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou De Roos‑Le Large navrhuje zrušenie rozhodnutia Európskej komisie, ktorým ju táto inštitúcia žiada o vrátenie sumy 119 507,90 eura do pätnástich dní od doručenia uvedeného rozhodnutia, inak pristúpi k nútenému výkonu tohto rozhodnutia

Rozhodnutie:      Vec F‑50/10, De Roos‑Le Large/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody, ktorú uzavreli.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Urovnanie sporu zmierom pred Súdom pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)