A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. június 15-i ítélete - Lebedef-Caponi kontra Bizottság

(F-45/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - 2007. évi értékelési időszak - Megsemmisítés iránti kereset - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - A személyi állomány képviselői - Az ad hoc csoport véleménye)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2007-es évre vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 153., 2009.7.4., 51. o.