2007. szeptember 28-án benyújtott kereset - Bernard kontra Europol

(F-99/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Marjorie Bernard (Woerden, Hollandia) (képviselő: P. de Casparis ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. június 26-i panasz tárgyában 2007. június 28-án hozott határozatot, valamint a 2007. február 5-i és a 2007. július 25-i értékeléseket;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt:

a felperes részére 2006. szeptember 1-jétől a kamatokkal növelt időszakos illetményemelés megállapítására;

nettó 7500 euró összegű kártérítés megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen eljárás a felperesnek a 2005. szeptember 1-je és 2006. augusztus 31-e közötti időszakban végzett munkája értékelésével kapcsolatos. A felperes munkáját "2"-essel értékelték, ami a "nem felel meg teljes mértékben a követelményeknek" minősítésnek felel meg.

A felperes panaszt terjesztett elő az értékeléssel, valamint azzal szemben, hogy nem határoztak az időszakos illetményemelésről, és e körben az Europol vonatkozásában hatályos értékelési iránymutatásokra hivatkozott. A felperes hangsúlyozza, hogy nyilvánvalóan hibás értékelésről van szó.

A felperes többek között azzal érvel, hogy a panaszait a 2007. június 26-i határozattal megalapozatlannak nyilvánították, és az indokolási kötelezettség elvének megsértésére hivatkozik, mivel ezt az elutasítást nem indokolták. Az Europol igazgatója azonban előadja, hogy az értékelést visszavonták, és új értékelést készítenek. Ez az új értékelés 2007. július 25-én készült el.

A jelen kereset tehát a panasz tárgyában hozott határozatra vonatkozik, valamint a 2007. július 25-i értékelésre.

____________