Acțiune introdusă la 30 august 2013 – Comunidad Autónoma de Galicia/Comisia

(Cauza T-463/13)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spania) (reprezentanţi: M. Lorenzo Outón, P. Egerique Mosquera, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și pronunțarea în sensul că măsurile luate în Comunitatea Autonomă Galicia nu au constituit un ajutor de stat ilegal;

în subsidiar, în cazul respingerii capătului de cerere anterior, anularea deciziei atacate și declararea faptului că RETEGAL nu este beneficiarul direct, nici indirect al unui ajutor de stat ilegal; și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată efectuate în această procedură.

Motivele și principalele argumente

Decizia atacată în prezenta cauză este aceeași cu cea din cauzele T-461/13, Spania/Comisia și T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisia.

Motivele și principalele argumente sunt similare cu cele deja invocate în cauzele menționate.

Reclamanta invocă în special:

Comisia a săvârșit o eroare de drept atunci când a reținut existența unui ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE.

Comisia a încălcat articolul 106 alineatul (2) TFUE atunci când a considerat că măsurile în cauză sunt incompatibile cu piața internă.Comisia a încălcat articolul 107 alineatul (3) TFUE în măsura în care în decizia atacată deși recunoaște că în sectorul public în discuție există o deficiență structurală și că intervenția publică în cauză urmărește un obiectiv de interes comun, Comisia califică ajutorul de stat ca fiind incompatibil cu piața internă întrucât încalcă principiul neutralității tehnologice.Comisia săvârșește o eroare de apreciere atunci când consideră că fusese acordat un ajutor de stat RETEGAL, mijloc instrumental al Comunității Autonome Galicia, în măsura în care entitatea menționată s-a limitat să cumpere și să instaleze echipamentele finanțate prin fondurile publice în litigiu pentru a fi utilizate ulterior de către administrațiile locale, astfel încât acestea din urmă să poată asigura serviciul public de

televiziune în zonele rurale și mai îndepărtate și să compenseze în acest mod lipsa de pe piață existentă în aceste zone.