Tužba podnesena 29. srpnja 2014. – Inditex protiv OHIM-a – Ansell (ZARA)

(Predmet T-584/14)

Jezik na kojem je tužba podnesena: španjolski

Stranke

Tužitelj: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španjolska) (zastupnik: C. Duch, odvjetnica)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Zainab Ansell i Roger Ansell (Moshi, Tanzanija)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 19. svibnja 2014. u predmetu R 1118/2013-2, u mjeri u kojoj potvrđuje opoziv žiga Zajednice „ZARA“ br. 112 755 zbog neuporabe za sljedeće usluge iz razreda 39: „usluge prijevoza i distribucije proizvoda, osobito odjeće, cipela i dodataka, mirisa i kozmetike“, utoliko što tužitelj smatra da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 51. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009 počinivši sljedeće pogreške:

pravnu pogrešku smatrajući da su Inditexove franšize sastavni dijelovi unutarnje organizacije društva, iako je zapravo riječ o neovisnim pravnim subjektima Grupe Inditex;pogrešku u ocjeni dokaza predbacujući tužitelju da nije pružio dokaze o prometu od pružanja usluga prijevoza u svrhu dokazivanja vanjske uporabe žiga, unatoč tome što je taj dokaz podnesen tijekom postupka;naloži OHIM-u i, po potrebi, intervenijentu snošenje troškova.Tužbeni razlozi i glavni argumentiRegistrirani žig Zajednice protiv kojeg je podnesen zahtjev za opoziv: verbalni žig „ZARA“ za usluge iz razreda 39 i 42 – prijava za registraciju žiga Zajednice br. 112 755 Nositelj žiga Zajednice: tužiteljStranka koja zahtijeva opoziv žiga Zajednice: Zainab Ansell i Roger AnsellOdluka Odjela za poništaje: prihvaćanje zahtjeva za opozivOdluka žalbenog vijeća: odbijanje žalbeTužbeni razlozi: povreda članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009