Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 17. septembra 2020 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) a J.M.-E.V. e hijos SRL/Lionel Andrés Messi Cuccittini, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (C-474/18 P)

(spojené veci C-449/18 P a C-474/18 P)1

(Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MESSI – Staršie slovné ochranné známky Európskej únie MASSI – Čiastočné zamietnutie zápisu)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

(Vec C-449/18 P)

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania: Lionel Andrés Messi Cuccittini (v zastúpení: J.-Y. Teindas Maillard a J.-B. Devaureix, abogados), J.M.-E.V. e hijos SRL (v zastúpení: J. Güell Serra a R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

(Vec C-474/18 P)

Odvolatelia: J.M.-E.V. e hijos SRL (v zastúpení: J. Güell Serra a R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Ďalší účastníci konania: Lionel Andrés Messi Cuccittini (v zastúpení: J.-Y. Teindas Maillard a J.-B. Devaureix, abogados), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca

Výrok rozsudku

Odvolania sa zamietajú.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Lionel Andrés Messi Cuccittini vo veci C-449/18 P.

J.M.-E.V. e hijos SRL znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Lionel Andrés Messi Cuccittini a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vo veci C-474/18 P.

____________

1 Ú. v. EÚ C 392, 29.10.2018.