Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-11 ta’ Marzu 2011 – Kaskarelis vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-24/140) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 161, 19.06.2010, p. 58