2012. március 19-én benyújtott kereset – ZZ kontra Számvevőszék

(F-39/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

A felperes számára állítólag vagyoni és nem vagyoni kárt okozó magatartás jogellenességének megállapítására irányuló kérelmet elutasító számvevőszéki határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2011. december 7-i panaszt elutasító határozatot, amely panasz a felperes arra irányuló kérelmét elutasító határozat ellen irányult, hogy állapítsák meg a Számvevőszék azon magatartásának jogellenességét, amely a felperesnek kárt okozott és megalapozta az Európai Unió szerződésen kívüli felelősségét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket, hogy fizessen meg 50 000 euró összegű nem vagyoni kárt és vagyoni kár címén azon különbségnek megfelelő összeget, amely egyrészt a jelenlegi besorolási fokozatának díjazása és azon díjazás között áll fenn, amelyet átlagos szakmai előmenetel esetén igényelhetett volna, másrészt amely a jelenlegi nyugdíja és azon díjazás összege között áll fenn, amelyre akkor tarthatott volna igényt, ha a felperes a karrierjét törvényes nyugdíjkorhatárig folytatta volna;

a Közszolgálati Törvényszék a Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.