A Riigikohus (Észtország) által 2007. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - JK Otsa Talu OÜ kontra Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(C-241/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: észt

A kérdést előterjesztő bíróság

Riigikohus (Észtország)

Az alapeljárás felei

Kérelmező a felülvizsgálati eljárásban: JK Otsa Talu OÜ

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Megfelel-e az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet1 22-24. cikke szerinti agrár-környezetvédelmi támogatás céljának,

ha folytatólagosan csak azon kérelmezők számára nyújtanak támogatást, akiknek a javára a megfelelő program keretében már az előző pénzügyi évben döntést hoztak agrár-környezetvédelmi támogatás nyújtásáról, és akik agrár-környezetvédelmi kötelezettség hatálya alatt állnak,

vagy

ha minden pénzügyi évben azok az új kérelmezők is támogatásban részesülnek, akik készek kötelezettséget vállalni a környezetbarát termelésre, és akik ennek alapján a termelésüket az előírásoknak megfelelően alakítják?

Ha az első kérdésre adott válasz a b) változatnak felel meg, abban az esetben, ha a program keretében kiderül, hogy az első támogatás kiutalásához már nem áll rendelkezésre elegendő költségvetési forrás, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 24. cikkének (1) bekezdése - összefüggésben a 37. cikk (4) bekezdésével és a 39. cikkel - lehetővé teszi-e a tagállam számára azt, hogy

módosítsa az agrár-környezetvédelmi támogatás igénylésére és nyújtására vonatkozó eredeti szabályozást és feltételeket, továbbá előírja, hogy a támogatás csak akkor igényelhető, ha az előző pénzügyi évben döntést hoztak a kérelmező javára a támogatás nyújtásáról, és ezért környezetbarát termelésre vonatkozó érvényes kötelezettség hatálya alatt áll,

vagy

az agrár-környezetvédelmi támogatás feltételeit teljesítő valamennyi kérelmező támogatását azonos arányban csökkentse?

____________

1 - HL L 160., 80. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet, 391. o.